Στάδια κατασκευησ

Σε όλα τα στάδια της κατασκευής ακολουθήθηκαν όλες οι σύγχρονες μέθοδοι, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και στην ασφάλεια.
Θεμελίωση

Εφαρμόστηκε το σύστημα radie με αποτέλεσμα την πλήρη ασφάλεια των κατοικιών από σεισμό και κατολισθήσεις εδάφους.

Σκελετός-Μπετά

Χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα και ακριβότερα πρόσθετα στο ήδη αναβαθμισμένο σκυρόδεμα (BASF,3M).

Τούβλα

Για την εξωτερική πλινθοδομή επιλέχθησαν τούβλα θερμομπλόκ, τα οποία παρέχουν πλήρη θερμομόνωση – ηχομόνωση.

Αποστραγγιστικά Έργα

Κατασκευάστηκαν τάφροι αποστραγγιστικοί που περιβάλλουν το οικόπεδο από όλες τις πλευρές και οδηγούν τα όμβρια ύδατα σε μεγάλους ειδικούς συλλεκτήρες και από εκεί καταλήγουν με φυσική ροή, αλλά και βοηθητικά με αντλίες, 2 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.

Υλικά

Για την εξωτερική πλινθοδομή επιλέχθησαν τούβλα θερμομπλόκ, τα οποία παρέχουν πλήρη θερμομόνωση – ηχομόνωση.

Επιχρίσματα

Χρησιμοποιήθηκαν έτοιμοι σουβάδες intermix της ΤΙΤΑΝ με μεγάλη περιεκτικότητα σε τσιμέντο και στη συνέχεια μόνωση με τα πιο ασφαλή υλικά.

Βόθροι

Στεγανός βόθρος ανεξάρτητος σε κάθε οικοδομή, με διπλή στεγανή ανοξείδωτη θυρίδα επισκέψεως, αγωγό που οδηγεί τον σωλήνα αναρροφήσεως λυμάτων από την εξωτερική περίφραξη, και ενδεικτικές λυχνίες μερικής και ολικής πληρώσεως του βόθρου.

Ειδικές Κατασκευές

Ειδικά φρεάτια και σωληνώσεις κατασκευάστηκαν και προβλέφθηκαν, έτσι ώστε οποτεδήποτε να μπορεί να τοποθετηθούν νέες γραμμές ηλεκτρικού ή νερού, από τον εξωτερικό χώρο μέχρι τον κεντρικό πίνακα, χωρις να απαιτείται να γκρεμιστέι οτιδήποτε.

Φρεάτια

Φρεάτια Συνδέσεως Ηλεκτρικού και Νερού.

Περίφραξη
Μονώσεις

Ειδική επιμέλεια και φροντίδα κατεβλήθη για την πλήρη και άριστη υγρομόνωση και θερμομόνωση ακόμη και στα εξωτερικά τοιχία που συνορεύουν με τους κήπους.

Μόνωση Στέγης
Μονώσεις Κάτω Ορόφων
Μονώσεις Μπαλκονιών